IKC Lodijke:
basisonderwijs in
Bergen op Zoom

Ontdekken, leren, groeien

Op Lodijke vinden we het belangrijk om ons onderwijs te blijven vernieuwen en verbeteren, waarbij we ons steeds afvragen: hoe worden onze kinderen er beter van? Onze school is een plek waar avonturiers veilig de wereld kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij. We gaan op onze school uit van de krachten en talenten van kinderen en halen het beste in ieder kind naar boven. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen manier.

Ons onderwijs is erop gericht om kleine avonturiers op ontdekkingsreis te sturen; op zoek naar hun talenten. In de ochtend ligt het accent op de basisvakken lezen, spelling, taal en rekenen. In de middag worden zaakvakken en creatieve vakken thematisch aangeboden. Kinderen gaan dan écht op avontuur. Per schooljaar zijn er vijf schoolbrede thema’s waarin we onder andere de leerdoelen behandelen.
Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bieden we remedial teaching (RT) op het gebied van spelling, lezen en rekenen. En voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er de verrijkingsklas.

Binnen het thema wordt er spelenderwijs geleerd en ontwikkelen kinderen zich door zélf op ontdekkingstocht te gaan. Daarnaast vinden we bewegend leren, spelend leren en samenwerkend leren belangrijke speerpunten. Door leren te combineren met bewegen en spelen, pakken leerlingen beter de lesstof op en beklijft het beter.

Workshops voor kleine avonturiers

Om de betrokkenheid van kinderen te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen, bieden we een rijk aanbod aan workshops aan in de talententijd voor groep 5 tot en met groep 8. Eén keer in de week kan uw kind deelnemen aan de verschillende workshops. Zo kan uw kind knutselen tijdens handvaardigheid, heerlijke gerechtjes maken tijdens een gezellige kookles of genieten van een workshop muziek of dans. Ook de workshops sporten, drama en techniek worden regelmatig georganiseerd. Hoe tof klinkt dat?

Leren van én met elkaar

Alleen ben je sneller, samen kom je verder! Samenwerken is een belangrijke vaardigheid, die we onze kinderen graag willen meegeven. Het zorgt voor saamhorigheid, vertrouwen en motivatie. ‘Leren samenwerken’ doen we door coöperatief leren; het leren van en met elkaar. De werkvormen zijn zo opgezet, dat alle leerlingen evenveel inbrengen. Kinderen leren spelenderwijs; tijdens instructiemomenten en verwerking van de leerstof. Coöperatief leren helpt bij het ‘leren leren’, draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en verhoogt de betrokkenheid van leerlingen.

Flexibele werkplekken

Zitten, luisteren en schrijven. Vijf dagen lang. Dat is niet meer van deze tijd. Daarom werken we op Lodijke met flexibele werkplekken. Ieder kind heeft een eigen laatje, dat het overal mee naar toe kan nemen. Leerlingen kunnen werken op onze leerpleinen; aan de ronde tafels, in de treinbanken, aan losse tafels of groepstafels of in de zitkussens. Ze leren op een plek waar ze zich fijn voelen en die plek is voor ieder kind anders. Tijdens instructiemomenten van de basisvakken werkt ieder kind in zijn of haar eigen leerjaar. Na de instructiemomenten gaan de kinderen zelfstandig met de basisvakken aan de slag op de flexibele werkplekken.

Op onze speel- leerpleinen voor de onderbouw kunnen kinderen samen ontdekken, spelen en leren; daar zijn de pleinen helemaal op ingericht. De leerpleinen zijn een verlengde van het klaslokaal, waardoor we met meerdere leerkrachten goed het overzicht kunnen bewaren. Op de leerpleinen spelen en werken leerlingen uit verschillende leerjaren. Op deze manier werken we groepsdoorbrekend en kunnen we ieder kind voorzien in zijn of haar eigen behoefte.

Continurooster

We hanteren een continurooster en dat betekent dat kinderen tussen de middag automatisch overblijven op de school. Ze eten dan gezamenlijk hun lunch in de klas. Gezellig! Hierna is er nog tijd om samen met klasgenootjes te spelen op het speelplein of de omliggende veldjes. Even uitrazen voordat de les weer begint. Het continurooster zorgt voor rust in de school, bij de kinderen én ouders.

Partners

Om ons cultuuronderwijs en de talentontwikkeling vorm te geven, werken we samen met het Centrum voor de Kunsten. Gekoppeld aan de 5 thema’s waar we in een jaar mee werken, voegen we een cultuurvak toe, zoals dansles, muziekles, dramales of tekenles. Dankzij subsidie van de gemeente Bergen op Zoom, komen specialisten of kunstenaars dan in alle klassen om deze lessen te geven.
Daarnaast zoeken we verbinding met lokale ondernemers voor leerzame uitstapjes. Ook maken we veelvuldig gebruik van de workshops die het Natuurpodium aanbiedt.

Om als IKC (Integraal Kind Centrum) één doorgaande leer- en ontwikkellijn te bieden, werken onderwijs en kinderopvang nauw samen. We zitten samen op één locatie en daarom kunnen we kinderen van 0-13 jaar goed volgen in hun ontwikkeling. Het geeft kinderen en ouders rust dat de kinderen de hele dag op één locatie verblijven.

Voorzieningen

IKC Lodijke heeft een moestuintje waar we regelmatig met onze kinderen, van zowel het onderwijs als de BSO, te vinden zijn. We vinden het belangrijk dat naast de cognitieve vakken, de leerlingen ook ‘leren leven’. In de kookworkshops gaan we de ingrediënten uit de moestuin dan weer bereiden.

We vinden een gezonde school en gezonde kinderopvang heel belangrijk. Daarom nemen we o.a. deel aan een project van de EU dat voorziet in 20 weken lang, 3 keer per week gratis schoolfruit voor elke leerling. We hebben bovendien hygiënische, gekoelde watertappunten waar de kinderen zelf hun drinkbeker gedurende de dag kunnen vullen. Onze gymlessen worden door een vakdocent bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal die aan onze locatie verbonden is.

Opleidingsschool en stage

IKC Lodijke is een uitstekende werkplek voor studenten. De school heeft het Ecabo-keurmerk en SBB/Calibriskeurmerk voor het opleiden van studenten uit de mbo-opleidingen (onderwijsassistent, pedagogisch medewerker e.d.). Lodijke werkt samen met Avans Hogeschool voor de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en voldoet aan de voorwaarden van het Keurmerk Opleidingsschool. Daarnaast biedt Lodijke een stageplaats voor studenten van de Hogeschool Zeeland (Pabo, HBO Pedagogiek, HBO Sportkunde e.d.) We bieden een gevarieerde leeromgeving met veel specialisatiemogelijkheden en kundige stagebegeleiding.