IKC Lodijke:
kinderopvang in
Bergen op Zoom

Spelen, ontwikkelen, groeien

Baby’s die rondkruipen in de babyspeeltuin, peuters die samen op avontuur gaan en kinderen die buiten schooltijd toffe activiteiten en workshops doen in de natuur. Bij IKC Lodijke zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom op onze kinderopvang.

We bieden een warme en vertrouwde omgeving waarin ieder kind veilig kan spelen, ontwikkelen en groeien. Onderwijs en kinderopvang werken samen volgens één pedagogische visie, waardoor er een 'zachte landing' is bij de overgang naar het basisonderwijs.

Kinderdagverblijf

Roetsjen van de glijbaan, taalspelletjes met de juf, knutselen voor papa en mama en iedere dag buiten spelen; onze vaste groep pedagogisch medewerkers organiseert dagelijks leuke, leerzame en thematische activiteiten voor onze kinderen. Voor het kinderdagverblijf hebben wij onze eigen vleugel en ingang in het hoofdgebouw en een eigen buitenspeelterrein.

We hebben drie horizontale babygroepen (0-2 jaar), twee peutergroepen (2 tot 4 jaar) en een peuterplus groep (3,5 tot 4 jaar). Ook hebben we voor de baby’s een aparte babyspeeltuin, zodat ze veilig en ongestoord kunnen spelen.

Peuteropvang

Een fijne, vertrouwde plek om met plezier te spelen, talenten te ontwikkelen en kinderen voor te bereiden op de grote stap naar de basisschool; dat is Peuteropvang Lodijke. Op onze peutergroepen (2-4 jaar) maken peuters op een speelse manier kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen. Handig! Want deze vaardigheden laten de overgang naar de basisschool soepeler verlopen. Op Lodijke hebben we 2 soorten peuteropvang. Peuterdagopvang (De Kanjers 1 en 2) en peuterdagdeelopvang (De Speelplaat). De peuters gaan regelmatig samen met de pedagogisch medewerker naar de kleuterklas en ze spelen samen met de kleuters op de speelleerpleinen. Spannend!

De peuteropvang gebruikt hetzelfde observatiesysteem als de basisschool: Pro-rato. Zo kunnen we één doorgaande leer- en ontwikkellijn bieden en inspelen op wat het kind nodig heeft.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

We maken gebruik van de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) Startblokken van de basisontwikkeling. Hierbij zijn bewegingsspel en het rollenspel de belangrijkste ontwikkelingsinstrumenten. In de gezellig ingerichte themahoeken speelt de pedagogisch medewerker met de kinderen mee om het spel te verrijken en de peuter een stapje verder in zijn ontwikkeling te brengen. Ook vinden er activiteiten plaats met behulp van verhalen, illustraties en teksten. Op deze manier leren peuters door bezig te zijn met onderwerpen uit de echte wereld.

Ook maken we gebruik van de VVE Ben ik in Beeld. Bij Ben ik in Beeld gaat het voornamelijk om de interactie tussen peuters en de pedagogisch medewerker.

We gaan hierbij uit van de initiatieven en interesses van de kinderen en bewegen ons daarin mee. Hierdoor voelen ze zich veilig en zelfverzekerd. Om bewust interactie uit te lokken en taal en spel te stimuleren, maken we gebruik van de verschillende themahoeken.

Buitenschoolse opvang

De BSO is een ontspannen plek waar uw kind kan genieten van zijn of haar vrije tijd, even bij kan komen na een lange dag school of gezellig kan spelen met andere kinderen. Bij goed weer gaan we lekker de natuur in en met slecht weer kan er samen een filmpje gekeken worden. Gezellig!
Daarnaast is er genoeg ruimte om te knutselen, sporten, huiswerk te maken, stoere verhalen te vertellen of met een goed boek in de bank te ploffen. Op woensdag- en vrijdagmiddag organiseren we regelmatig kookworkshops, waarin kinderen ‘leren’ proeven.

In ons hoofdgebouw bieden we voorschoolse- en naschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. We hebben de BSO ingedeeld in 6 verschillende groepen:

  • De Toppers (groep 1 t/m 4)
  • De Kunst BSO (groep 1 en 2)
  • De Crea BSO (groep 3 t/m groep 8)
  • De Sport BSO (groep 3 t/m groep 8)
  • De Yoga BSO (groep 3 t/m groep 8)
  • 7+-groep (groep 5 t/m 8)

Onze BSO beschikt tevens over een vakantieopvang en werkt nauw samen met de F!TFabriek in Bergen op Zoom om beweging te stimuleren.

Pijlers LPS Kinderopvang

LPS Kinderopvang gaat uit van vier pijlers die op elke kinderopvanglocatie van LPS gelden.

  1. Leren wie je bent
  2. We doen het samen
  3. Ruimte om te groeien
  4. Gezond & gelukkig

Klik hier om meer te lezen over de pijlers LPS Kinderopvang.