Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast onze inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen. Ook kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

ZIEKMELDING EN VERLOFAANVRAAG

Ziekmeldingen graag vóór 8.30 uur via Parro doorgeven aan de groepsleerkracht. Aanvragen voor bijzonder verlof kunt u indienen via een formulier, verkrijgbaar bij de administratie.

Basisschool Lodijke

Locaties:
Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdlocatie)
Hinkelenoord 14-2, Bergen op Zoom (schoolwoningen)
Telefoon: 0164 - 25 27 91
E-mail: lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 14.30 uur

Op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen/roostervrije dagen:

7 oktober 2022 - alle leerlingen vrij
23 december 2022 - alle leerlingen middag vrij
27 februari 2023 - alle leerlingen vrij
8 maart 2023 - alle leerlingen vrij
24 mei 2023 - alle leerlingen vrij
30 juni 2023- alle leerlingen vrij
14 juli 2023 - alle leerlingen middag vrij

Kinderdagopvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 17 91 87 85
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 116415812

Openingstijden:

Maandag: 07.30 - 18.00 uur
Dinsdag: 07.30 - 18.00 uur
Woensdag: 07.30 - 18.00 uur
Donderdag: 07.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 07.30 - 18.00 uur

Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.

Peuteropvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 59 97 26 48
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 975942001

Openingstijden:

Maandag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Woensdag: 08.30 - 11.30 uur
Donderdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 11.30 uur

Buitenschoolse opvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 15 25 77 26
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 272744177

Openingstijden:

De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.