Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast onze inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen. Ook kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

ZIEKMELDING EN VERLOFAANVRAAG

Ziekmeldingen graag vóór 8.30 uur via Parro doorgeven aan de groepsleerkracht. Aanvragen voor bijzonder verlof kunt u indienen via een formulier, verkrijgbaar bij de administratie.

Basisschool Lodijke

Locaties:
Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdlocatie)
Hinkelenoord 14-2, Bergen op Zoom (schoolwoningen)
Telefoon: 0164 - 25 27 91
E-mail: lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 14.30 uur

Op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
Paasweekend: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen/roostervrije dagen:

14 en 15 september 2023 - alle leerlingen vrij
15 november 2023 - alle leerlingen vrij
22 december 2023 - alle leerlingen middag vrij
8 januari 2024 - alle leerlingen vrij
19 februari 2024 - alle leerlingen vrij
20 maart 2024 - alle leerlingen vrij
19 april 2024 - alle leerlingen middag vrij
21 juni 2024- alle leerlingen vrij
5 juli 2024 - alle leerlingen middag vrij

Kinderdagopvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 59 93 46 12
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 07.30 - 18.00 uur
Dinsdag: 07.30 - 18.00 uur
Woensdag: 07.30 - 18.00 uur
Donderdag: 07.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 07.30 - 18.00 uur

Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.

Peuteropvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 59 94 12 89
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Woensdag: 08.30 - 11.30 uur
Donderdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 11.30 uur

Buitenschoolse opvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 59 91 50 04
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.

Vertrouwenspersonen

Wanneer u als ouder een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen Lodijke en u kunt hiermee niet naar de PM-er of leerkracht van uw kind, of de locatiedirecteur, dan kunt u de interne of externe vertrouwenspersoon inschakelen. Klik hier om te lezen wat deze vertrouwenspersonen voor u kunnen betekenen.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van Lodijke zijn:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Dimphy van Poppel van Merlijn Advies Groep (www.merlijngroep.nl). Mevrouw Van Poppel is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 06 - 41 10 82 08 en via de mail.