Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast onze inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen. Ook kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

ZIEKMELDINGEN EN VERLOF AANVRAGEN

Ziekmeldingen graag vóór 8.30 uur via Parro doorgeven aan de groepsleerkracht. Aanvragen voor bijzonder verlof kunt u indienen via een formulier, verkrijgbaar bij de administratie.

Basisschool Lodijke

Locaties:
Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdlocatie)
Hinkelenoord 14-2, Bergen op Zoom (schoolwoningen)
Telefoon: 0164 - 25 27 91
E-mail: lodijke@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 tot 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 14.30 uur

Op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasweekend: 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksterweekend 3 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen/roostervrije dagen:

1 november 2021 - alle leerlingen vrij
6 december 2021 - groepen 1 t/m 4 vrij
24 december 2021 - alle leerlingen middag vrij
21 februari 2022 - alle leerlingen vrij
22 april 2022 - alle leerlingen middag vrij
3 juni - alle leerlingen vrij
22 juli - alle leerlingen middag vrij

Kinderdagopvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 17 91 87 85
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 116415812

Openingstijden:

Maandag: 07.30 - 18.00 uur
Dinsdag: 07.30 - 18.00 uur
Woensdag: 07.30 - 18.00 uur
Donderdag: 07.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 07.30 - 18.00 uur

Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.

Peuteropvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 59 97 26 48
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 975942001

Openingstijden:

Maandag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Woensdag: 08.30 - 11.30 uur
Donderdag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 11.30 uur

Buitenschoolse opvang Lodijke

Locatie: Ouderdinge 15, Bergen op Zoom (hoofdgebouw)
Telefoon: 06 - 15 25 77 26
E-mail: kinderopvang.lodijke@lpsnet.nl
LRK-nummer: 272744177

Openingstijden:

De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Vervroegde opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk.