Lodijke,
jouw avontuur!

WELKOM BIJ Lodijke

IKC Lodijke is een Integraal Kind Centrum waar een betrokken team in een plezierige sfeer werkt aan uitdagend onderwijs en passende opvang. Wij willen onze leerlingen met ambitie en vertrouwen de wereld laten ontdekken. Met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid, gericht op de wereld van morgen. Met een schatkist vol aan kennis en ervaring leren zij varen op de zee van de toekomst. Daarom zeggen wij: Lodijke, jouw avontuur! Op Lodijke staat het kind aan het roer van zijn ontwikkeling. Kinderen worden hierin begeleid door professionals, ouders/verzorgers en andere kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens hun ontdekkingsreis.

Waarom kiezen voor ons?

 • We zijn een Integraal Kind Centrum (IKC) en daarom kunnen we op één locatie onderwijs én opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Hierdoor kunnen we één leer- en ontwikkellijn aan kinderen garanderen.
 • Met onze uitdagend ingerichte speelleerpleinen stimuleren we kinderen om te ontdekken en samen te werken.
 • Het leven is een ontdekkingsreis. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier uitgroeien tot wereldburgers.
 • We leren kinderen om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. Ze worden actief betrokken bij hun eigen leerprocessen en leren zelfstandig keuzes te maken.
 • Om uw kind te verrijken werken we met vijf schoolbrede thema’s die we verwerken in betekenisvolle lessen.
 • Elke ochtend besteden we aandacht aan de basisvakken. In de middag komen de wereldoriënterende vakken aan bod.
 • Bij ons krijgen kinderen de ruimte om te experimenteren, een kritische houding te ontwikkelen en om hun doelen te bereiken.
 • Tijdens creatieve workshops dagen we kinderen, maar ook elkaar uit om talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Kinderen krijgen op Lodijke Engelse les in alle leerjaren.
 • We betrekken ouders en kinderen bij het onderwijs als partner van de ontwikkeling van kinderen.
 • Omdat we een grote school zijn, hebben we veel expertise in huis. Zo bieden we onder meer remedial teaching, extra verrijking, bewegingsonderwijs door een vakdocent, hebben we gedragsspecialisten in huis en ook experts voor hoogbegaafdheid.
 • In onze plusgroepen bieden we hoogbegaafde kinderen voltijds gepersonaliseerd onderwijs.

Lodijke basisonderwijs

Op Lodijke creëren we betekenisvol onderwijs, waarin ruimte is voor ontwikkeling en groei. We dagen kinderen uit om op ontdekkingstocht te gaan, op zoek naar hun eigen talenten. Daarom bieden we basisonderwijs op maat. Lodijke is een plek waar kinderen fijn samen kunnen spelen, ontdekken en leren. Een plek waar kinderen zich thuis voelen. En een kind dat zich thuis voelt, is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Ons onderwijs draagt bij aan het ‘leren leren’, versterkt de sociaal-emotionele ontwikkeling en verhoogt de betrokkenheid van leerlingen.

Lodijke kinderopvang

Liedjes zingen met de juf, torens bouwen met de blokken, verven met je vingers, roetsjen van de glijbaan; op Lodijke beleven kinderen iedere dag nieuwe avonturen! Binnen het gebouw van IKC Lodijke bieden we naast basisonderwijs ook peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Wij bieden een warme en vertrouwde omgeving waarin we het belangrijk vinden dat uw kind zich veilig en begrepen voelt. Lodijke heeft alles op  één locatie en werkt met één pedagogische visie, zodat we één vloeiende leer- en ontwikkellijn aan kinderen kunnen garanderen.